Ägarbyte

Ägarbyte av ansluten fastighet.

  • Säljaren ska överlämna anslutningsavtalet till nya ägaren.  • Om nya ägaren väljer annan operatör än Telia faller kostnaden på nya ägaren.
  • Ny ägare meddelar själv Telia eller annan operatör om ägarbyte.


  • Byombuden meddelar alltid Ingegärd och Joakim när ett ägarbyte har skett.
  • Fibermodem, router och tv-box med fjärr ingår i 3-Play avtalet och ska alltid finnas kvar i fastigheten.

Checklista på vad som gäller i samband med ägarbyte av fastighet.