Om föreningen

Om föreningen

Sundsjöfiber (Sundsjö i Samverkan Ekonomisk förening) är en ekonomisk förening i Bräcke kommun för området runt Sundsjö socken med berörda byar som Hosjö, Lövsta, Samsta, Marsätt, Fanbyn, Tavnäs, Gålön, Sörviken, Landsom, Bergvik, Fjällsta, Torsäng och Dalhemsviken samt Guldkusten.


Föreningen bildades i augusti 2012 med syftet att bygga och driva ett fibernät inom området.


Ett fibernät skapar förutsättningar för utveckling, framtidssäkring och tillväxt, som gör vår bygd attraktiv för nuvarande och framtida invånare.


Här finns entreprenörsanda, kreativitet och kompetens. Här finns också en god livsmiljö och med ett fibernät visar byarna också framtidstro!

 

För att ta tillvara detta krävs bra infrastruktur även för IT-kommunikation.

 

Vår landsbygd måste vara attraktiv för nuvarande och framtida invånare och företag.


Bredband får allt större betydelse för det dagliga livet. Betalning av räkningar, deklarationer och blanketter, kommunikation, informationsinhämtning och studier. I framtiden kommer även nya informationstjänster att skapas, tjänster som vi idag inte kan veta vilka de är.

 

Boende på landsbygden måste ges samma tillgång till IT-kommunikation som boende i tätbebyggda områden har, för att landsbygden skall utvecklas och vara attraktivt att bo på.

Allt högre krav ställs på hastighet och tillgänglighet.

 

Många av dagens och morgondagens företag behöver ha tillgång till bredband av hög kapacitet för sin verksamhet. Om nya företag och entreprenörer skall kunna etablera sig här, måste sådana möjligheter finnas.


Sammantaget innebär detta att en fiberanslutning av god kvalitet är avgörande för utvecklingen av vår landsbygd!

 

Det är detta som Sundsjöfiber (Sundsjö i Samverkan Ekonomisk förening) arbetar för – Fiber på landsbygden.

Föreningsinformation

Postadress:

Sundsjö i Samverkan

Ekonomisk förening

Att: Lennart Berggren

Finskovägen 8

840 50 Gällö

--------------------------------

Organisationsnummer:

769605-5115

--------------------------------

Bankgiro:

118-1288 (Handelsbanken)

--------------------------------

Mailadress:

info@sundsjofiber.se

--------------------------------

Mer fakta finns på Allbolag.se »

Verksamhetsberättelse 2012

Ladda ner här (pdf) »


Verksamhetsberättelse 2015

Ladda ner här (pdf) »